Ai là người tắm đã cùng Tao? (EXO-M)

MC: Vậy mọi người ở đây đều đã tắm cùng bạn?

Luhan: Không hề *nhíu mày*

Xiumin: Tôi cũng thế *lắc đầu*

Thế ai là người đã tắm cùng Tao?

Kris: Lần tới đừng bảo anh tắm cùng em! *làm giá*

Thế ai là người đã tắm cùng Tao?

Tôi! Wu Yifan *cười tươi rói*

Tớ biết cũng đã lâu rồi cơ mà bỗng dưng tìm được nó cũng vui lắm, nay đào mỏ được nhiều thứ thí mồ luônnnnn. Tớ sẽ post dần dần, hehehe.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s